• Гаранция

     „ЛАДАИТ” ЕООД  осигурява монтаж, гаранционен и извън гаранционен сервиз на доставеното оборудване с 12 месеца гаранция на територията на България.

      

     *физическо лице е всеки клиент, получил при покупката на даден продукт, фактура на физическо лице, съгласно законодателството на Република България (фактура с попълнени три имена, ЕГН и адрес). Необходимо е този документ да се представи на сервизната организация..

      

     Гаранционния ремонт трябва да бъде извършен в -

     СЕРВИЗНА БАЗА на „ЛАДАИТ” ЕООД - BG202832492

     Адрес: София кв.“Враждебна”ул.35 №16.

     GSM: 0888 777794

     Лице за контакт: Марио Лагадов.

     Е-mail: ladight @ abv.bg

      

      

     За препоръки, мнения и оплаквания от продуктите на „ЛАДАИТ” ЕООД , и тяхното обслужване: ladight @ abv.bg

      

     Гаранционни условия:

      

      

      

     Подписването на гаранционната карта означава приемане на гаранционните условия.

      

     Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на гаранционната карта.

      

     Рекламации на закупена стока се приемат в упълномощените сервизи, срещу представяне на настоящата гаранционна карта, подпис на продавача и печат на магазина.

      

     Гаранционното обслужване се извършва само когато изделията са в оригинална опаковка и пълна окомплектовка, вкючително, кабели, документация и т.н.

      

      

      

     Гаранцията не се признава в случай на:

      

      

      

     Неcпазване на указанията за експлоaтация, съхранение и съпровождаща документация ваучера;

      

     Повреди, настъпили при транспортиране, механични увреждания на корпуса или дисплея;

      

     Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица;

      

     Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието и др.;

      

     Използване на устройствата съвместно с други неизправни или несъвместими модули и устройства;

      

     В упоменатите случаи дефектите са отстраняват за сметка на клиента или му се връщат в същия вид.

      

      

      

      

     ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

      

      

      

     1. За правилната и безопасна употреба на закупеното от Вас изделие, моля прочетете внимателно ръководството за експлоатация, което получавате с Вашата покупка;

      

     2. Изделието е предназначено за употреба в закрити отопляеми помещения, без агресивни примеси, при температура 20.15.С, относителна влажност 75.при 22.С;

      

     3. Транспортирането се извършва в закрити превозни средства, в подходяща опаковка. След транспортиране в зимни условия, преди употреба е задължителен престой от минимум 2 часа за аклиматизация на изделието;

      

     4. Да се използуват занулени ел. контакти и при работа изделието да не е подложено на удари и вибрации;

      

     5. Върху вентилационните отвори да не се поставят предмети, които биха затруднили нормалното охлаждане на изделието;

      

     6. За свързване на изделието към други устройства да се ползуват подходящи за целта кабели, като строго се съблюдава правилното им поставяне в съответните букси;

      

     7. За обновяване на системния софтуер на изделието, ползвайте само препоръчани от производителя програми и версии, като стриктно спазвате съответната процедура. Повредите вследствие на неправилно обновяване (ъпгрейд) не са обект на гаранция;

      

     8. При възникване на проблем, преди да се обърнете към гаранционния сервиз, моля проверете следното:

      

     Напрежението в контакта; Правилното включване на конекторите на кабелите; Настройките на изделието; Всички разходи за доставяне на стоката от и до адреса, на сервиза са за сметка на купувача

      

     9. Препоръчително е преди да посетите сервиз да се свържете с него на посочения телефон;

      

     GSM: 0888 777794

      

      

     Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 105-106 от Закон за защита на потребителите:

      

     Чл. 105. (1) Продавачът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба.

      

     (2) Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

      

     Чл. 106. За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:

      

     1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;

      

     2. отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;

      

     3. е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своетоизискване при сключването на договора и то е прието от продавача;

      

     4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

      

      

      

     Независимо от търговската гаранция, купувачът може да се възползва от правото си на рекламация на стока съгласно чл. 112-115 от Закон за защита на потребителите.

      

     При извършване на дистанционна поръчка на продукти през системата на интернет страницата www.nigema.eu , по смисъла на чл. 55 от Закон за защита на потребителите купувачът може да се възползва от правото си на отказ от сключения от разстояние договор в 14-дневен срок и да поиска връщане на закупените дистанционно продукти и възстановяване на стойността им.

      

     Гаранцията не ограничава правата на потребителя определени от Българското законодателство.

    • ФИЛТЪР

    • АКЦИЯ

    • КОНТАКТИ

     ''ЛАДАИТ'' ЕООД
     Уникредит Булбанк АД UNCRBGSF BG38UNCR70001521282978 Bносител на високотехнологични козметични и медицински апарати. Ние предлагаме последни нововъведения във високотехнологичните апаратури със съответните сертификати. Целта ни е да предлагаме най-новото и най-доброто и да го направим достъпно за всички козметични салони и медицински центрове.

     : София 1839, кв. Враждебна, ул. 35 - кв. Враждебна, № 16
     : 0888777794
     : 0888777794