• Общи условия

     ЛАДАИТ” ЕООД е позната на българския пазар като вносител на вискотехнологични медицински и козметични апарати. Фирмата представя у нас големи производители от тази сфера с техните последни открития и нововъведения в медицинската и козметична техника и апаратура. Всеки внесен от фирмата апарат е придружен със съответните сертификати.

     Основната задача на „ЛАДАИТ” ЕООД е да предлага на българските потребители най-добрите постижения на науката и технологията в областта на медицината и козметиката и да ги прави достъпни за всички козметични салони и медицински центрове.

     Някои модели са подходящи и за употреба в къщи. Те са малки, компактни, лесни за обслужване. Цената им е многократно по-ниска от сумите, които бихте пръснали по хирургически интервенции и чести посещения на фитнес студия и салони за разкрасяване.


     BULGARIA - Sofia „ЛАДАИТ” ЕООД ЕИК:202832492BG  -  Уникредит Булбанк АД UNCRBGSF BG38UNCR70001521282978
     София 1839 кв. Враждебна ул. 35 № 14-16
     След предварителна уговорка продукта може да се получи и на място от склада на фирмата. София кв. Враждебна ул. 35 № 14-16 Телефон за повече информация: 0888 77 77 94 между 09:00 ч. и 13:00 ч. в делнични дни e-mail - ladight@abv.bg
     ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА

     ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ЛАДАИТ” ЕООДза взаимоотношения с клиенти-потребители (по силата на закона за защита на потребителите), сключили договор от разстояние


     Правни ограничения. Условия за употреба

     ВНИМАНИЕ!МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КОРПОРАТИВНИЯ WEB САЙТ НА „ЛАДАИТ” ЕООД.

     ИЗПОЛЗВАНЕТО НА WEB САЙТA ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

     АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ WEB САЙТ.

     Общите условия са задължителни за „ЛАДАИТ” ЕООД и потребителите на предоставяните стоки и услуги.
     Потребителят има право да се откаже в срок от седем работни дни от сключването на сделката със „ЛАДАИТ” ЕООД единствено и само в случаите, когато продуктът не е използван и е във вид и количество, което не се различава от това при получаването на продукта и неговата оригинална опаковка не е нарушена. Върнатата пратка трябва да е придружена от подписани копия на фактурата и стоковата разписка, които трябва изрично да се предадат на куриерска фирма или Български Пощи срещу подпис.

     Връщането на продукта става за сметка на клиента чрез куриерска фирма или чрез Български пощи на адрес: София 1839 кв. Враждебна ул. 35 № 14-16 „ЛАДАИТ” ЕООД гарантира връщането на заплатената от потребителя сума, без стойността на куриерската или пощенската услуга за връщането на продукта.

     Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма, както и да внася при нужда промени в тези данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, „ЛАДАИТ” ЕООД има право да откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. „ЛАДАИТ” ЕООД се задължава да не предоставя и отстъпва на трети лица данните на Потребителя.     1. Използване на сайта

     „ЛАДАИТ” ЕООД ви оправомощава да зареждате и разглеждате материалите от този Web сайт ("Сайт") само за лична, нетърговска употреба, при условие че запазите всички авторски права и съответните означения, както и принадлежащи на други такива върху съответните копия на материалите. Материалите на този Сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Забранена е употребата на тези материали на друг Web сайт или мрежова компютърна среда с каквито и да било цели. Материалите на този Сайт са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. В случай че нарушите тези условия, правото ви да използвате този Сайт автоматично отпада и вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени или отпечатани материали.

     2. Права и отговорности

     МАТЕРИАЛИТЕ (ВКЛ. ВСИЧКИЯТ СОФТУЕР) И УСЛУГИТЕ В ТОЗИ САЙТ СА ОГРАНИЧЕНИ ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТЯХ БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ, ВКЛ. ТЪРГОВСКИ ИЛИ ЦЕЛЕВИ, КАКТО И ТАКИВА ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. Задълженията на „ЛАДАИТ” ЕООД по отношение на продуктите и услугите му се управляват от съответните споразумения и нищо в този сайт не може да ги промени. „ЛАДАИТ” ЕООД също така не поема гаранция за точността и целостта на материалите, софтуера или услугите на този Сайт. „ЛАДАИТ” ЕООД може да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите и техните цени по всяко време и без предупреждение. Материалите и услугите на този сайт може да са остарели и „ЛАДАИТ” ЕООД не се ангажира да ги актуализира.

     3. Ограничение на отговорността

     „ЛАДАИТ” ЕООД, НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА, УПОМЕНАТИ В ТОЗИ САЙТ, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ (В ТОВА ЧИСЛО, НО НЕ САМО, ЩЕТИ ОТ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ОТ ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА), ПРОИЗТЕКЛИ ОТ УПОТРЕБАТА, НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ САЙТ, ДРУГИ WEB САЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ САЙТ, ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ, ИНФОРМАЦИЯТА И УСЛУГИТЕ В КОЙТО И ДА Е ОТ ТЯХ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОСНОВАНИЕТО Е ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ФИГУРА, НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЕТО ИЛИ НЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СПРЯМО „ЛАДАИТ” ЕООД ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ВРЕДИ ДА ВЪЗНИКНАТ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА МАТЕРИАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ УСЛУГИ НА ТОЗИ САЙТ ДОВЕДЕ ДО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЕРВИЗИРАНЕ, РЕМОНТ ИЛИ ПОПРАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА. СЪОТВЕТНИТЕ ЗАКОНИ МОЖЕ ДА НЕ ДОПУСКАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНИ ЩЕТИ, ЗАТОВА ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.

     4. Използване на софтуер

     Софтуерът, наличен за зареждане от този Сайт, е защитен с авторски права.КОПИРАНЕТО ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА СОФТУЕРА Е ЗАБРАНЕНО, ОСВЕН ПРЕДВИДЕНИТЕ СЛУЧАИ В СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ.

     5. Информация от потребителите

     „ЛАДАИТ” ЕООД не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез Сайта. Всички материали, информация и други съобщения ("Съобщения"), излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. „ЛАДАИТ” ЕООД няма никакви задължения по отношение на тези Съобщения. „ЛАДАИТ” ЕООД и посочените от него лица ще имат право да копират, разкриват, разпространяват, съобщават, инкорпорират или използват по друг начин съобщенията и всички съдържащи се в тях данни, изображения, звуци, текстове и др. за всякакви търговски и нетърговски цели. Работата с личната идентификационна информация, която изпращате на „ЛАДАИТ” ЕООД с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Защитата на личните данни и конфиденциалност на „ЛАДАИТ” ЕООД . Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение със законите в България.


     6. Препратки към сайтове на трети лица

     Препратките от този Сайт към Web сайтове на трети лица са предоставени единствено за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. „ЛАДАИТ” ЕООД не е прегледал всички тези сайтове на трети лица, не ги контролира и не поема отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. „ЛАДАИТ” ЕООД не налага или препоръчва, нито информацията, софтуера или други продукти или материали в тях, както и резултатите от използването им. Ако посетите някои от Web сайтовете, към които има препратки в този Сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск.

     7.Гаранционни условия:

     Подписването на гаранционната карта означава приемане на гаранционните условия.

     Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на гаранционната карта.

     Рекламации на закупена стока се приемат в упълномощените сервизи, срещу представяне на настоящата гаранционна карта, подпис на продавача и печат на магазина.

     Гаранционното обслужване се извършва само когато изделията са в оригинална опаковка и пълна окомплектовка, вкючително, кабели, документация и т.н.

     Гаранцията не се признава в случай на:

     Неcпазване на указанията за експлоaтация, съхранение и съпровождаща документация ваучера;

     Повреди, настъпили при транспортиране, механични увреждания на корпуса или дисплея;

     Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица;

     Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието и др.;

     Използване на устройствата съвместно с други неизправни или несъвместими модули и устройства;

     В упоменатите случаи дефектите са отстраняват за сметка на клиента или му се връщат в същия вид.

     ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

     1. За правилната и безопасна употреба на закупеното от Вас изделие, моля прочетете внимателно ръководството за експлоатация, което получавате с Вашата покупка;

     2. Изделието е предназначено за употреба в закрити отопляеми помещения, без агресивни примеси, при температура 20.15.С, относителна влажност 75.при 22.С;

     3. Транспортирането се извършва в закрити превозни средства, в подходяща опаковка. След транспортиране в зимни условия, преди употреба е задължителен престой от минимум 2 часа за аклиматизация на изделието;

     4. Да се използуват занулени ел. контакти и при работа изделието да не е подложено на удари и вибрации;

     5. Върху вентилационните отвори да не се поставят предмети, които биха затруднили нормалното охлаждане на изделието;

     6. За свързване на изделието към други устройства да се ползуват подходящи за целта кабели, като строго се съблюдава правилното им поставяне в съответните букси;

     7. За обновяване на системния софтуер на изделието, ползвайте само препоръчани от производителя програми и версии, като стриктно спазвате съответната процедура. Повредите вследствие на неправилно обновяване (ъпгрейд) не са обект на гаранция;

     8. При възникване на проблем, преди да се обърнете към гаранционния сервиз, моля проверете следното:

     Напрежението в контакта; Правилното включване на конекторите на кабелите; Настройките на изделието; Всички разходи за доставяне на стоката от и до адреса, на сервиза са за сметка на купувача

     9. Препоръчително е преди да посетите сервиз да се свържете с него на посочения телефон;

     GSM: 0888 777794

     Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 105-106 от Закон за защита на потребителите:

     Чл. 105. (1) Продавачът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба.

     (2) Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

     Чл. 106. За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:

     1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;

     2. отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;

     3. е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своетоизискване при сключването на договора и то е прието от продавача;

     4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

     Независимо от търговската гаранция, купувачът може да се възползва от правото си на рекламация на стока съгласно чл. 112-115 от Закон за защита на потребителите.

     При извършване на дистанционна поръчка на продукти през системата на интернет страницата www.ladight.eu , по смисъла на чл. 55 от Закон за защита на потребителите купувачът може да се възползва от правото си на отказ от сключения от разстояние договор в 14-дневен срок и да поиска връщане на закупените дистанционно продукти и възстановяване на стойността им.

     Гаранцията не ограничава правата на потребителя определени от Българското законодателство.

     Препратки към „ЛАДАИТ” ЕООД

     Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според условията „ЛАДАИТ” ЕООД в Упътвания за препращане към Web сайтовете на и според приложимите закони.

     8. Търговски марки

     „ЛАДАИТ” ЕООД , както и имената на продуктите на „ЛАДАИТ” ЕООД, описани тук, са търговски марки и/или марки на услуги, или регистрирани марки и/или марки на услуги на „ЛАДАИТ” ЕООД. Други имена на продукти и компании, споменати тук, са търговски марки и/или марки на услуги на техните съответни притежатели.

     9. Общи бележки

     Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:
     Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).
     Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
     Запазена оригинална опаковка и етикет.

     Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил поръчката.

     При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин или на Продавача. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане единствено с куриерска фирма „„Еконт“

     В случай, че в населеното място на Потребителя няма офис на куриерска фирма „Еконт“ , то той трябва да се свърже с Продавача на телефон 0888777794 за уточняване на подробностите по връщането на стоката.

     „ЛАДАИТ” ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Нямате право да използвате, експортирате или реекспортирате материалите или услугите в този Сайт, нито техни копия и адаптации в нарушение на приложимите закони или разпоредби, включително,„ЛАДАИТ” ЕООД може да преразглежда тези Условия по всяко време, като актуализира тази публикация. Трябва да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, тъй като те са обвързващи за вас. Някои клаузи от тези условия могат да бъдат подтиснати от специално създадени други такива, които се намират на конкретни други страници в уеб сайта.

     10.Упътвания за препратки към сайтове на „ЛАДАИТ” ЕООД

     Сайт с връзка към Web сайта на „ЛАДАИТ” ЕООД:

     Може да сочи към съдържание на „ЛАДАИТ” ЕООД, но не и да го копира

     Не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на „ЛАДАИТ” ЕООД

     Не трябва да посочва неявно, че „„ЛАДАИТ” ЕООД налага или препоръчва него или продуктите му

     Не трябва да представя погрешно отношенията си с „ЛАДАИТ” ЕООД

     Не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на „ЛАДАИТ” ЕООД

     Не трябва да използва логото на „ЛАДАИТ” ЕООД без разрешение от „ЛАДАИТ” ЕООД

     Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи


     11. Защита на личните данни

     Защитата на личните данни в интернет е от особено значение за бъдещето на електронния бизнес. „ЛАДАИТ” ЕООД демонстрира твърдата си решеност да отстоява сигурна и надеждна електронна търговия и неприкосновеността на личните данни на потребителите. Сайтът ни съдържа формуляри за поръчка, които Вие попълвате. Тези формуляри събират информация за Вас, която използваме, за да Ви изпратим пожеланата от Вас информация, каталог или продукти, новини, промоции и за да научим повече за посетителите на нашия уебсайт. Вие имате право по всяко време да откажете да получавате информация от нас. Ние декларираме, че няма да предоставяме под никаква форма информацията за Вашите лични данни на трети лица.

     Като използвате този сайт, Вие давате съгласието си за събирането и използването на информацията по начина, описан в този документ. Ако решим да направим промени в политиката си по отношение на неприкосновеността на данните, ще публикуваме промените на тази страница, така че винаги да сте информирани каква информация събираме, как я използваме и кога и при какви обстоятелства я разкриваме.

     Екипът на „ЛАДАИТ” ЕООД цени доверието, което му оказвате. Като част от взаимоотношенията във връзка с ползването на настоящата услуга, ние изискваме от вас лични данни като: е-мейл и пощенски адрес, телефон, име, фирмени данни и др.

     Предоставяйки тези данни на „ЛАДАИТ” ЕООД, вие се съгласявате да използваме тази информация при осигуряване на услугите, предоставяни чрез този сайт.

     Зачитаме и уважаваме конфиденциалността на личните Ви данни.

    • ФИЛТЪР

    • АКЦИЯ

    • КОНТАКТИ

     ''ЛАДАИТ'' ЕООД
     Уникредит Булбанк АД UNCRBGSF BG38UNCR70001521282978 Bносител на високотехнологични козметични и медицински апарати. Ние предлагаме последни нововъведения във високотехнологичните апаратури със съответните сертификати. Целта ни е да предлагаме най-новото и най-доброто и да го направим достъпно за всички козметични салони и медицински центрове.

     : София 1839, кв. Враждебна, ул. 35 - кв. Враждебна, № 16
     : 0888777794
     : 0888777794